BIM projektování v ArchiCADu

BIM projektování v ArchiCADu

4.11 - 1251 ratings - SourceV uAebnici je popsAina tvorba jednoduchAcho objektu rodinnAcho domu vAetnA› projektovAc dokumentace. Pro jeho tvorbu autoA™i vyuA¾AsvajAs jak obecnA½ch 3D modelovacAsch prvkAm, tak i vA½robkAm od konkrActnAsch dodavatelAm stavebnAsch komponent. VAie je popsAino formou od AoplnA½ch zaAAitkAm aA¾ po sofistikovanAc A™eAienAs detailAm. SamozA™ejmostAs jsou i zAikladnAs principy sestavenAs jednotlivA½ch vA½kresAm a jejich tisku. ZkuAienAs lektoA™i a AikolitelAc ArchiCADu vAis v uAebnici seznAimAs s moA¾nostmi navrhovAinAs ve 3D s vyuA¾itAsm technologie BIM. V praktickAc ukAizce na jednoduchAcm objektu se krok za krokem nauAAste vytvAiA™et a upravovat prostorovA½ model, ze kterAcho snadno zAsskAite 2D dokumentaci i fotorealistickAc vizualizace. AutoA™i nevynechajAs A¾AidnA½ dAmleA¾itA½ krok v postupu projektovAinAs od studie k projektovAc dokumentaci. JednotlivAc kroky a postupy doplAˆujAs obrazovAc ilustrace, dAsky nimA¾ se v popisovanAc lAitce nikdy neztratAste.Data k uAebnici naleznete volnA› ke staA¾enAs na www.grada.cz nebo na strAinkAich uAebnice www.bim-projektovani.cz.V naAiAs ukAizce se bude jednat o podklad pro statika do aplikace Scia Engineer. Pro Aopravy a vyzkouAienAs moA¾nostAs nastavenAs pA™evodnAsku dAmraznA› doporuAujeme nejprve vytvoA™it kopii (duplikovat), a teprve tuto kopii nastavovat/upravovat, anbsp;...


Title:BIM projektování v ArchiCADu
Author: Ptáček Roman, Pour Pavel
Publisher:Grada Publishing a.s. - 2012-06-07
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA